آخرین مقالات تاتو

طرح تاتو قطب نما
10 خرداد 1400

طرح تاتو قطب نما

تاتو ببر
29 اردیبهشت 1400

تاتو ببر

28 اردیبهشت 1400

متن تاتو روی دست

تاتو نقطه ویرگول
27 اردیبهشت 1400

تاتو نقطه ویرگول

تاتو سه بعدی رخ
26 اردیبهشت 1400

تاتو سه بعدی

تاتو بدن ساده
21 اردیبهشت 1400

تاتو بدن ساده

تتو مچ پا ظریف
20 اردیبهشت 1400

تتو مچ پا ظریف

18 اردیبهشت 1400

طرح تاتو بدن زنانه

15 اردیبهشت 1400

تتو ست

مدل تاتو روی دست
13 اردیبهشت 1400

مدل تاتو روی دست

تتو گرگ
12 اردیبهشت 1400

تتو گرگ

تاتو مار
11 اردیبهشت 1400

طرح تاتو مار