5 بهمن 1398 0 نظر کاربران نوشته شده توسط admin

تاتو موقت چیست؟ آیا روشی وجود دارد که تاتو برای شش ماه روی پوست بماند؟