کد مدرک: zahra rezayi003
سرکار خانم zahra mohammad zadeh rezayi
مدرک ویژه تسلط بر مهارت های آرایش دائم صورت، پرمننت میک آپ
بدینوسیله گواهی می شود سرکار خانم زهرا محمد زاده رضایی
دوره ی تخصصی فوق حرفه ای  پرمننت میک آپ را به مدت 60 ساعت با کسب رتبه ی عالی و با موفقیت به پایان رسانده است.
همچنین وی بعد از گذراندن کلاس جضوری شش ماه تمرین خارج از آموزشگاه با پشتیبانی کامل مجموعه ی مستر تاتو را فعال و پویا طی کرده است.
وی هم اکنون در شهر تهران فعال بوده و پیگمنتر است.