کد مدرک: aliakbar mahdavi005
جناب آقای aliakbar seyed mahdavi
مدرک ویژه تسلط بر مهارت های تاتو بدن
بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای علی اکبر سید مهدوی
دوره ی تخصصی فوق حرفه ای  پرمننت میک آپ را به مدت 60 ساعت با کسب رتبه ی عالی و با موفقیت به پایان رسانده است.
همچنین وی بعد از گذراندن کلاس جضوری شش ماه تمرین خارج از آموزشگاه با پشتیبانی کامل مجموعه ی مستر تاتو را فعال و پویا طی کرده است.
وی هم اکنون در شهر تهران و شهر ری تاتوآرتیست می باشد.