کد مدرک: hossein parichehr
جناب آقای hossein parichehr
مدرک ویژه تسلط بر مهارت های تاتو بدن
بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای حسین پریچهر
دوره ی تخصصی فوق حرفه ای  تاتو بدن را به مدت 60 ساعت با کسب رتبه ی عالی و با موفقیت در تاریخ 2015/10/11 به پایان رسانده است.
همچنین وی بعد از گذراندن کلاس جضوری شش ماه تمرین خارج از آموزشگاه با پشتیبانی کامل مجموعه ی مستر تاتو را فعال و پویا طی کرده است.
وی هم اکنون در شهر تهران با نزدیک به پنج سال سابقه حرفه ای، تاتوآرتیست می باشد.