آخرین مقالات تاتو

تاتو پرستو
13 آذر 1400

تاتو پرستو

تاتو عربی
25 مهر 1400

تاتو عربی

خالکوبی مار
12 مهر 1400

خالکوبی مار

تاتو ظریف
30 شهریور 1400

تتو ظریف

تتو گربه
28 شهریور 1400

تتو گربه

تتو گربه
24 شهریور 1400

تاتو ماه

تاتو فرشته
20 شهریور 1400

تاتو فرشته

تتو روی انگشت
16 شهریور 1400

تتو روی انگشت

تتو ستون فقرات
14 شهریور 1400

تتو ستون فقرات

tattoo 2021
25 مرداد 1400

Tattoo 2021

tattoo design
23 مرداد 1400

Tattoo Design

Lotus Tattoo
19 مرداد 1400

Lotus Tattoo

leg tattoo
17 مرداد 1400

Minimal Tattoo

Tattoo 2020
16 مرداد 1400

Tattoo 2020

Butterflies Tattoo
12 مرداد 1400

Butterflies Tattoo

devil tattoo
10 مرداد 1400

Devil Tattoo

Zeus Tattoo
5 مرداد 1400

Zeus Tattoo

Forearm Tattoo
3 مرداد 1400

Forearm Tattoo

tattoo idea
2 مرداد 1400

Tattoo Idea

Sleeve tattoo
28 تیر 1400

Sleeve tattoo

Ankle tattoo
26 تیر 1400

Ankle tattoo

leg tattoo
23 تیر 1400

Leg tattoo

7 تیر 1400

ایده تاتو

تاتو گربه روی دست
18 اسفند 1399

طرح تاتو گربه

تاتو ظریف مردانه
18 بهمن 1399

طرح تاتو ظریف

طرح تاتو
17 آذر 1399

طرح تاتو