آخرین مقالات تاتو

16 آبان 1400

خالکوبی چیست ؟

11 آبان 1400

خال کوبی چیست ؟

25 مهر 1400

تاتو عربی

12 مهر 1400

خالکوبی مار

30 شهریور 1400

تتو ظریف

28 شهریور 1400

تتو گربه

24 شهریور 1400

تاتو ماه

20 شهریور 1400

تاتو فرشته

16 شهریور 1400

تتو روی انگشت

14 شهریور 1400

تتو ستون فقرات

25 مرداد 1400

Tattoo 2021

23 مرداد 1400

Tattoo Design

19 مرداد 1400

Lotus Tattoo

17 مرداد 1400

Minimal Tattoo

16 مرداد 1400

Tattoo 2020

12 مرداد 1400

Butterflies Tattoo

10 مرداد 1400

Devil Tattoo

5 مرداد 1400

Zeus Tattoo

3 مرداد 1400

Forearm Tattoo

2 مرداد 1400

Tattoo Idea

28 تیر 1400

Sleeve tattoo

26 تیر 1400

Ankle tattoo

23 تیر 1400

Leg tattoo

7 تیر 1400

ایده تاتو

5 تیر 1400

انواع تتو